Tuesday, December 15, 2009

Mana satu kita???

MANA SATU KITA???

Bismillah walhamdulillah, Assalamualaikum warahmatulah…

Daripada wahab bin Munabbih beliau berkata bahawa iblis telah menemui yahya bin zakaria dan lantas yahya berkata kepada iblis: “ceritakan tabiat anak-anak adam di sisi kamu”, iblis pun berkata: “segolongan mereka itu seperti kamu. Kami tidak mampu sedikit pun menggoda mereka dan golongan dua adalah golongan yang menjadi seperti bola di tangan anak-anak kamu, hawa nafsu mereka menolong kami menawan mereka, dan golongan ketiga pula adalah golongan yang amat sukar bagi kami, kami menemui seorang dari mereka hinggalah kami berjaya mencapai apa yang kami kehendaki, tetapi kemudian beliau beristighfar, dengan istighfar itu beliau telah merosakkkan apa yang kami dapati darinya. Kami tidak pernah putus asa dari menggodanya dan kami tidak akan mendapat kehendak kami darinya.”

Manusia itu terbahagi kepada 3 golongan:
1)Golongan pertama adalah adalah golongan orang-orang maksum, seperti Allah, para Rasul dan Nabi.

2)Golongan kedua ialah golongan yang ditewaskan oleh hawa nafsu mereka. Golongan ini tunduk kepada kepada dunia dan melupakan Allah.firman Allah SWT dalam surah Al-Jaatsiyah: 23 bermaksud:"maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. maka siapakah yang akan memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat), maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran?"

3)Golongan ketiga adalah golongan yang berjihad melawan hawa nafsu. Kadangkala menang kadangkala kalah. Apabila bersalah mereka menyesal dan bertaubat. Sebagaimana nabi SAW bersabda : “semua anak adam itu berslah dan yang paling baik adalah mereka yang bertaubat.” (hadis riwayat tirmizi dan Ibn Majah)

SENDI-SENDI KEKUATAN

1)Hati.
Ali bin abi talib berkata: “ Allah mempunyai bejana di bumi ini iaitu hati. Hati yan paling Allah kasihi adalah hati yang paling lembut, paling bersih, paling cekal.kemudian Ali menerangkan maksudnya: “ paling cekal dalam beragama, paling bersih dalam keyakinannya dan paling lembut dengan saudaranya”. Allah menggambarkan hati-hati orang yang beriman dalm surah al-anfal:bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang Yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka Yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatnya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.
Manakala hati orang kafir pula digambarkan dalam surah Al-Hajj iaitu “ sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta adalah hati yang didalam dada.”

2) Akal.
Akal menjadi sendi kemenangan sekiranya ia dapat melihat, mengetahui dan membezakan yang hak dan yang batil. Firman Allah dalm surah faathir: bermaksud "... sebenarnya Yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang Yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.
Oleh sebab demikian kita dituntut oleh islam untuk menuntut ilmu, mendalami agama supaya akal dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk di sisi Allah dan agama Islam.

Sabda rasulullah SAW:“kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang beribadat samalah dengan kelebihanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan sahabatku.”
Juga sabda Nabi lagi kepada Ali: “jika manusia menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan pelbagai amal kebajikan, hampirkanlah dirimu kepada Allah dengan ilmu.”
“Sesunguhnya ilmu itu hanya didapati daripada belajar dan kefahaman itu daripada mendalami, barangsiapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, Allah akan memberikannya kefahaman tentang agama.” (hadis riwayat Askari daripada Anas bin Malik)

Cahaya akal tidak dapat dipadamkan oleh sesuatu pun kecuali maksiat, kekal dalam maksiat, terang-terangan melakukan maksiat dan tidak bertaubat setelah melakukan maksiat, kerana Rasulullah pernah memberitahu bahawa sesiapa yang melakukan dosa, akal akan berpisah daripadanya dan tidak akan kembali kepadanya buat selama-lamanya.

Sabda rasulullah SAW: “sesungguhnya syaitan itu berlari dalam diri anak adam seperti mengalirnya darah, oleh itu sempitkanlah laluan syaitan dengan berlapar.” ( hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.)

Abu Hurairah meriwayatkan bahawa syaitan bagi orang mukmin bertemu dengan syaitan bagi orang kafir dan didapati syaitan bagi orang mukmin kurus dan syaitan orang kafir gemuk. Lantas syaitan orang kafir menanyakan syaitan mukmin kenapa kamu kurus dan dukacita, jawab syaitan orang mukmin: “ aku mendampingi seseorang untuk menggodanya, apabila hendak makan dia menyebut nama Allah, jadi aku berlapar, apabila handak minum dia menyebut nama Allah, jadi aku kehausan dan apabila beliau memakai pakaian beliau menyebut nama Allah, dengan itu aku bertelanjang. Apabila dia memakai munyak rambut dia menyebut nama Allah, sebab itulah aku kusut masai. Syaitan kafir pun terus menjawab : “tetapi aku mendampingi orang tidak melakukan sedikitpun apa yang kamu sebutkan itu. Oleh itu aku berkongsi dengannya makananya, minumannya, pakaiannya.”

Benteng pertahanan orang islam yang beriman kepada Allah adalah dengan beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran, menjauhi sifat tergesa-gesa dan berhati-hati dalam dalam semua perkara. Rasulullah pernah bersabda: “ terburu-buru itu daripada syaitan dan berhati-hati itu daripada Allah.”

PENUTUP
Oleh yang demikian, sahabat-sahabiah sekalian, rakan taulan, marilah kita muhasabah diri, di mana kita sebenarnya, adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Adakah iman kita bertambah atau berkurang? Atau di tahap yang sama?... “perbaikilah dirimu dan serulah orang lain”.. W/A

No comments:

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO