Tuesday, December 15, 2009

Hidup Untuk Islam

HIDUP UNTUK ISLAM

Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah...
Penggabungan diri dalam islam mewajibkan kita supaya hidup menurut cara hidup islam dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak, iaitu menyeluruh seluruh aspek kehidupan. Penggabungan ini juga mewajibkan kita menyerahkan segala keupayaan dan kemampuan untuk sesuatu yang dapat mengagungkan kesultanan islam, yakni pemerintahan islam dan meningkatkan pembinaannya.

3 golongan manusia:
1) Golongan yang hidup untuk dunia. Golongan ini ingkar dengan kehidupan setelah kematian iaitu kehidupan akhirat, mereka ingkar dengan hisab iaitu bahawa segala amal perbuatan di dunia akan diperhitungkan kelak. Oleh yang demikian mereka hidup bermatlamatkan kehidupan dunia. Mereka akan terus mengejar kenikmatan dunia dan akhirnya karam dalam nafsu dan tewas untuk sampai ke destinasi akhirat.

2) Golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Golongan ini adalah kebanyakan orang di dunia ini. akidah mereka bergelra tetapi mereka sesat dalam menjalani kehidupan. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi mereka melanggar perintah dan larangan Allah. Akhirat adalah gambaran kulit sahaja. Mereka menampal dunia mereka dengan mengoyakkan agama.

3) Golongan yang mengganggap dunia sebagai ladang akhirat. Mereka adalah orang mukmin yang sebenarnya. Firman Allah: “ dan tiadalah kehidupan dunia daripada mainan dan senda gurau sahaja”.(Al-An’am:32). Orang yang benar-benar menganut islam menganggap dunia sebagai satu medan perlumbaan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mencapai redhaNya. Keseluruhan kehidupan mereka dari segala sudut, ilmu, perniagaan, harga, rumahtangga, masa dan fikiran mereka kesemuanya digunakan untuk mencapai matlamat tersebut.

Rasulullah bersabda: “celakalah abdi dinar, celakalah abdi dirham, celakalah abdi qutaifah ( sejenis matawang).” ( hadis riwayat bukhari )

BAGAIMANA CARA HIDUP UNTUK ISLAM?

1) Mengetahui matlamat hidup untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT.Firman Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 bermaksud, “tidak aku jadikan dari kalangan manusia dan jin itu melainkan untuk mengadikan diri kepadaKu”.

2)Mengetahui nilai dunia berbanding nilai akhirat.Hadis ada menyebut:“Pada suatu hari Rasulullah telah berdiri di pinggir tempat pembuangan sampah dan menyeru para sahabatnya dengan bersabda: “kejarlah dunia”. Kemudian baginda mengambil seketul sampah yang telah busuk dan seketul tulang yang telah reput lantas bersabda: “ inilah dunia”. (hadis riwayat ibn Abi Dunya dan Baihaqi).

3) Mengetahui maut suatu yang pasti dan mengambil pengajarannya.Firman Allah dalam surah Ali- Imran ayat 185 bermaksud: “tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala kamu. Barangsiapa yang dijauhkan daripada neraka, mereka akan dimasukkan dalam syurga maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

4)Mengetahui hakikat Islam dengan mempelajari, mendalami dan mengetahui dasar-dasar Islam, hukum-hukumnya dan halal haramnya.Rasulullah bersabda: “Sesunguhnya ilmu itu hanya didapati daripada belajar dan kefahaman itu daripada mendalami, barangsiapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, Allah akan memberikannya kefahaman tentang agama.” (hadis riwayat Askari daripada Anas bin Malik)“Sesungguhnya para anbia’ itu tidak meninggalkan pusaka berbentuk dinar dan dirham, tetapi mereka meninggalkan ilmu, barangsiapa yang menerimanya, beliau akan menerimanya dengan bahagian yang lumayan.” ( hadis riwayat Abu Daud)

5)Mengetahui hakikat jahiliyyah dengan mengenali aliran pemikiran, mazhab dan garis perjuangannya di samping mencari ketempangan dan kecacatannya.Perkara ini perlu diketahui supaya dapat mengetahui bahaya dan bencananya supaya dapat mengelakkan daripada penipuan dan sebagai persediaan untuk menghadapi dan memeranginya.

SIFAT-SIFAT ORANG HIDUP UNTUK ISLAM

1) Berpegang dengan islam secara praktik. Iman termetrai dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Firman Allah dalam surah As-saff ayat 3, “Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan suatu yang tidak kamu lakukan.”Rasulullah bersabda: “jadilah kamu pemelihara ilmu dan janganlah kamu jadi orang yang meriwayatkan ilmu.”

2) Mencari dan meneliti suatu yang mendatangkan maslahat kepada Islam. Rasulullah bersabda: “Sesiapa yang bangun pagi dan tidak mengambil berat urusan orang Islam, beliau bukan dari golongan mereka.”

3) Merasa bangga dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139, “ Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang beriman.”

4) Beriltizam dengan amal-amal Islam dan bekerjasama dengan orang-orang yang beramal untuk Islam. Apabila menganut agama islam kita diwajibkan oleh Islam untuk beramal dan bekerja bersama-sama jemaah. Islam mewajibkan kita bekerjasama dengan orang lain yang bekerja dalam medan dakwah kepada Allah, amar ma’ruf nahi mungkar dan membina individu muslim, keluarga muslim dan negara islam. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman:

“dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janglah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”Sabda Nabi SAW: “Bandingan seorang muslim dengan muslim yang lain adalah seperti binaan yang tersusun kukuh, sebahagiannya memperkuat yang lain.” (hadis riwayat Baukhari dan Muslim).

“Kamu mestilah bersama jemaah muslimin dan imam mereka.” (sebahagian hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

PENUTUP
Peluang hidup di dunia hanyalah sekali sahaja, rebutlah masa yang ada sekarang sebelum dijemput Ilahi selama-lamanya, untuk kita mengetahui, mendalami dasar-dasar islam serta mengamalkannya. W/A


(Klik untuk baca selanjutnya)

Mana satu kita???

MANA SATU KITA???

Bismillah walhamdulillah, Assalamualaikum warahmatulah…

Daripada wahab bin Munabbih beliau berkata bahawa iblis telah menemui yahya bin zakaria dan lantas yahya berkata kepada iblis: “ceritakan tabiat anak-anak adam di sisi kamu”, iblis pun berkata: “segolongan mereka itu seperti kamu. Kami tidak mampu sedikit pun menggoda mereka dan golongan dua adalah golongan yang menjadi seperti bola di tangan anak-anak kamu, hawa nafsu mereka menolong kami menawan mereka, dan golongan ketiga pula adalah golongan yang amat sukar bagi kami, kami menemui seorang dari mereka hinggalah kami berjaya mencapai apa yang kami kehendaki, tetapi kemudian beliau beristighfar, dengan istighfar itu beliau telah merosakkkan apa yang kami dapati darinya. Kami tidak pernah putus asa dari menggodanya dan kami tidak akan mendapat kehendak kami darinya.”

Manusia itu terbahagi kepada 3 golongan:
1)Golongan pertama adalah adalah golongan orang-orang maksum, seperti Allah, para Rasul dan Nabi.

2)Golongan kedua ialah golongan yang ditewaskan oleh hawa nafsu mereka. Golongan ini tunduk kepada kepada dunia dan melupakan Allah.firman Allah SWT dalam surah Al-Jaatsiyah: 23 bermaksud:"maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. maka siapakah yang akan memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat), maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran?"

3)Golongan ketiga adalah golongan yang berjihad melawan hawa nafsu. Kadangkala menang kadangkala kalah. Apabila bersalah mereka menyesal dan bertaubat. Sebagaimana nabi SAW bersabda : “semua anak adam itu berslah dan yang paling baik adalah mereka yang bertaubat.” (hadis riwayat tirmizi dan Ibn Majah)

SENDI-SENDI KEKUATAN

1)Hati.
Ali bin abi talib berkata: “ Allah mempunyai bejana di bumi ini iaitu hati. Hati yan paling Allah kasihi adalah hati yang paling lembut, paling bersih, paling cekal.kemudian Ali menerangkan maksudnya: “ paling cekal dalam beragama, paling bersih dalam keyakinannya dan paling lembut dengan saudaranya”. Allah menggambarkan hati-hati orang yang beriman dalm surah al-anfal:bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang Yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka Yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatnya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.
Manakala hati orang kafir pula digambarkan dalam surah Al-Hajj iaitu “ sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta adalah hati yang didalam dada.”

2) Akal.
Akal menjadi sendi kemenangan sekiranya ia dapat melihat, mengetahui dan membezakan yang hak dan yang batil. Firman Allah dalm surah faathir: bermaksud "... sebenarnya Yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang Yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.
Oleh sebab demikian kita dituntut oleh islam untuk menuntut ilmu, mendalami agama supaya akal dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk di sisi Allah dan agama Islam.

Sabda rasulullah SAW:“kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang beribadat samalah dengan kelebihanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di kalangan sahabatku.”
Juga sabda Nabi lagi kepada Ali: “jika manusia menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan pelbagai amal kebajikan, hampirkanlah dirimu kepada Allah dengan ilmu.”
“Sesunguhnya ilmu itu hanya didapati daripada belajar dan kefahaman itu daripada mendalami, barangsiapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, Allah akan memberikannya kefahaman tentang agama.” (hadis riwayat Askari daripada Anas bin Malik)

Cahaya akal tidak dapat dipadamkan oleh sesuatu pun kecuali maksiat, kekal dalam maksiat, terang-terangan melakukan maksiat dan tidak bertaubat setelah melakukan maksiat, kerana Rasulullah pernah memberitahu bahawa sesiapa yang melakukan dosa, akal akan berpisah daripadanya dan tidak akan kembali kepadanya buat selama-lamanya.

Sabda rasulullah SAW: “sesungguhnya syaitan itu berlari dalam diri anak adam seperti mengalirnya darah, oleh itu sempitkanlah laluan syaitan dengan berlapar.” ( hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.)

Abu Hurairah meriwayatkan bahawa syaitan bagi orang mukmin bertemu dengan syaitan bagi orang kafir dan didapati syaitan bagi orang mukmin kurus dan syaitan orang kafir gemuk. Lantas syaitan orang kafir menanyakan syaitan mukmin kenapa kamu kurus dan dukacita, jawab syaitan orang mukmin: “ aku mendampingi seseorang untuk menggodanya, apabila hendak makan dia menyebut nama Allah, jadi aku berlapar, apabila handak minum dia menyebut nama Allah, jadi aku kehausan dan apabila beliau memakai pakaian beliau menyebut nama Allah, dengan itu aku bertelanjang. Apabila dia memakai munyak rambut dia menyebut nama Allah, sebab itulah aku kusut masai. Syaitan kafir pun terus menjawab : “tetapi aku mendampingi orang tidak melakukan sedikitpun apa yang kamu sebutkan itu. Oleh itu aku berkongsi dengannya makananya, minumannya, pakaiannya.”

Benteng pertahanan orang islam yang beriman kepada Allah adalah dengan beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran, menjauhi sifat tergesa-gesa dan berhati-hati dalam dalam semua perkara. Rasulullah pernah bersabda: “ terburu-buru itu daripada syaitan dan berhati-hati itu daripada Allah.”

PENUTUP
Oleh yang demikian, sahabat-sahabiah sekalian, rakan taulan, marilah kita muhasabah diri, di mana kita sebenarnya, adakah hari ini lebih baik daripada semalam? Adakah iman kita bertambah atau berkurang? Atau di tahap yang sama?... “perbaikilah dirimu dan serulah orang lain”.. W/A


(Klik untuk baca selanjutnya)
Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO