Wednesday, March 10, 2010

AL-FATIHAH...

Syeikhul Azhar kembali ke rahmatuLLAH....Al-Fatihah....


محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل
DUBAI 10 Mac – Syeikh Al-Azhar, Syeikh Mohamed Sayed Tantawi meninggal dunia semasa melakukan lawatan ke Arab Saudi.
Tantawi meninggal dunia di ibu negara Saudi, Riyadh selepas mengalami serangan sakit jantung.

Berita kematian Tantawi itu dilaporkan oleh stesen televisyen Al Jazeera hari ini, dengan memetik wartawannya di Saudi.
Al-Azhar, antara pusat pengajian Sunah paling terkemuka di dunia Islam, mengendalikan sekolah, universiti dan institusi pendidikan lain di seluruh Mesir.(Klik untuk baca selanjutnya)

Al-Qiyamah

Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).

75-1: Aku (Allah) bersumpah dengan hari kiamat.
75-2: Dan Aku (Allah) bersumpah dengan “nafsu lawwamah” (jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri).
75-3: Apakah manusia mengira, bahawa Kami (Allah) tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya?
75-4: Bahkan Kami (Allah) berkuasa menyempurnakan jari-jemarinya dengan sempurna.
75-5: Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
75-6: Dia bertanya: "Bilakah hari kiamat itu?"
75-7: Maka apabila mata terbelalak.
75-8: Dan apabila bulan hilang cahayanya.
75-9: Dan matahari dan bulan dikumpulkan. 7
5-10: Pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat lari?"
75-11: Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!
75-12: Hanya kepada Rab (Tuhan) engkau sahajalah pada hari itu tempat kembali yang kukuh. 75-13: Akan diberitahukan kepada manusia pada hari itu apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
75-14: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.
75-15: Meskipun dia mengemukakan berbagai keuzuran.
75-16: Maka janganlah engkau menggerakkan lidah engkau kerana hendak bersegera dengannya.
75-17: Sesungguhnya atas Kami (Allah) mengumpulkannya dan membacanya.
75-18: Maka apabila Kami (Allah) telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. 75-19: Kemudian sesungguhnya atas Kami (Allah) penjelasannya.
75-20: Sekali-kali tidak! Bahkan kamu mencintai yang cepat (kehidupan dunia).
75-21: Dan meninggalkan akhirat.
75-22: Wajah-wajah (orang Mukmin) pada hari itu berseri-seri.
75-23: Kepada Rab (Tuhan)nya (mereka) melihat.
75-24: Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram.
75-25: Dia mengira akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.
75-26: Sekali-kali tidak! Apabila (nafas) telah sampai ke kerongkong.
75-27: Dan dikatakan: "Siapakah yang dapat menyembuhkan?"
75-28: Dan dia menyangka sesungguhnya itulah waktu perpisahan.
75-29: Dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan).
75-30: Kepada Rab (Tuhan) engkau pada hari itu tempat kembali.
75-31: Maka tidaklah dia membenarkan dan tidaklah dia solat.
75-32: Tetapi dia mendustakan dan berpaling.
75-33: Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan sombong.
75-34: Kecelakaanlah bagi kamu dan kecelakaanlah.
75-35: Kemudian kecelakaanlah bagi kamu dan kecelakaanlah.
75-36: Apakah manusia mengira, bahawa dia akan dibiarkan begitu sahaja?
75-37: Bukankah dia dahulu setitik mani yang ditumpahkan?
75-38: Kemudian ia menjadi segumpal darah, lalu Dia (Allah) menciptakannya dan menyempurnakannya.
75-39: Lalu Dia (Allah) menjadikan daripadanya sepasang, laki-laki dan perempuan.
75-40: Bukankah yang demikian berkuasa menghidupkan yang mati?


(Klik untuk baca selanjutnya)
Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO