Tuesday, December 8, 2009

Islam dan Demokrasi : Suatu Pencerahan

ISLAM DAN DEMOKRASI

Assalamualaikum warahmatullah

Bismillah walhamdulillah...

Seringkali menjadi persoalan di minda, adakah demokrasi adalah suatu yang diasaskan oleh Aristotle itu adalah demokrasi yang diamalkan kini di Malaysia, adalah haram? Perbincangan ringkas di bawah menjawab persoalan demokrasi yang di amalkan di Malaysia.

Politik islam

Konsep politik Islam adalah dengan memahami kaedah syarak mengikut prinsipnya. Konsep pelaksanaannya perlu bijaksana mengikut situasi dan realiti yang hasrus dipraktikkan dan ketegasan pada tempatnya yang sewajarnya.

Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan;
Imam Syafei menegaskan, “tiada politik melainkan menepati hukum syara’.”
Ibnu Uqail menyatakan, “politik itu adalah tindakan yang menghampirkan kepada maslahat yakni membawa kebaikan dan menjauhkan daripada keburukan, sekalipun tidak dinyatakan oleh Nabi SAW, dan tidak ada wahyu mengenainya. Apabila bermaksud ‘melainkan menepati hukum syara’, bermaksud tidak menyalahi hukum syara’. Itu adalah betul. Kalau dikatakan bahawa tiada politik itu, melainkan mestilah disebut syara’ iaitu secara nas, maka salah dan menyalahkan para sahabat, kerana berlaku perkara-perkara ini di kalangan para khulafa’ Ar-Rasyidin dan disertai para sahabat.

Kita lihat contoh:
Semasa pemerintahan khalifah Umar, pemilikan tanah kepada para petani bukan islam di wilayah yang diperintahkan pleh orang islam, yang sebelumnya mereka hanya menjadi petani kepada tanah milik bangsawan. Bagi orang islam mereka dikenakanzakat pertanian, bagi yang bukan islam pula mereka dikenakan ‘usyur. Beliau juga menukar imbuhan kesamarataan yang dilakukan pada zaman Nabi dan Abu Bakar.

Khalifah Uthman pula memerintahkan supaya azan jumaat dilakukan 2x kerana masyarakat di zamannya lambat datang ke masjid. Imam Abu hanifah meletakkan syarat meneroka tanah wajib mendapat kebenaran kerajaan, walaupun hadis ada menyebut :

“sesiapa yang meneroka tanah yang mati (tanpa milik) menjadi haknya”

Hadis ini wurud kerana Nabi SAW berada di bumi hijaz yang tidak ramai penduduk dan tanahnya yang sukar diteroka kerana keadaan berpad ang pasir.

Politik Islam melibatkan cara pelaksanaan hukum supaya lebih cermat, bijaksana dan adil serta menghadapi perkara baru yang muncul dalam masyarakat. Ia memerlukan penterjemahan pelaksanaan hukum Allah yang memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat.Demokrasi barat

Demokrasi tercetus apabila pemerintah berkuasa mutlak (diktator) dan mengamalkan teokrasi. Kebencian rakyat kepada pemerintah, kezaliman secara fitrah dan dengan itu lahirlah fikrah betapa perlunya rakyat diberi hak dalam urusan pemerintahan.

Demokrasi diamalkan oleh negara-negara barat termasuklah perancis, England, Switzerland dan lain-lain. Demokrasi terbahagi kepada 3 jenis iaitu:
• Demokrasi langsung: (Athen)Rakyat yang berhak bersuara hanya di kalangan lelaki merdeka dan cukup umur yang ditetapkan dikumpulkan beberapa kali dalam setahun secara berkala bagi membincangkan kepentingan umum, membuat undang-undang, berbincang berkaitan peperangan, perdamaian, perjanjian, melanti hakim dan sebagainya. Tetapi ia hanya berlaku secara teori bukan praktikal.
• Demokrasi perwakilan: Demokrasi berparlimen melalui pilihanraya iaitu rakyat memilih wakil-wakil mereka dan seterusnya wakil-wakil yang berjaya dipilih membentuk kerajaan.
• Demokrasi secara langsung dan tidak langsung: rakyat memilih wakil mereka melalui pilihanraya dan pengutan suara diadakan dengan rakyat mengundi bagi menyatakan persetujuan.

Prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi yang diamalkan adalah kekuasaan rakyat termasuklah kebebasan dan hak, dan kesamarataan.
Ia tidak lain tidak bukan iaitu meletakkan kuasa pemilihan pemimpin oleh rakyat yang dipimpin itu sendiri.

Demokrasi yang diamalkan sedikit demi sedikit mengalami perubahan mengikut kesesuaian keadaan dan situasi. Walaupun demikian mereka ditelan dengan ujian duniawi. Demokrasi barat lebih memperjuangkan hak individu dan kebebasan serta masih memberi kebebasan beragama walaupun agak terhad dan kebanyakkannya telah diselewengkan. Bagi komunis pula, ia lebih menumpukan kepada ekonomi dan kebendaan dan hilangnya hak rohani dan individualistik menyebabkan kehidupan tidak seimbang.Islam dan demokrasi

Demokrasi yang dibawa oleh barat ini menunjukkan persaamaan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam dan sifat fitrah iaitu berkehendakkan kebebasan, membenci penindasan dan kekejaman.Persamaan ini boleh dilihat dalam agama kristian yang dianuti barat kerana masih ada saki-baki agama samawi oleh mereka. Allah mengurniakan akal kepada manusia akal dan meletakkannya di tempat yang mulia, sementara Islam menentukan kenijaksanaan akal dengan panduan syara’.

Islam bersifat terbuka kepada sebarang kebijaksanaan walaupun ia datang daripada idea luar. Nabi SAW bersabda :
“ kebijaksanaan itu barang tercicir kepunyaan orang beriman, maka di mana sahaja dia menemuinya, dialah yang berhak mengambilnya”

Pada zaman jahiliyyah, Nabi SAW menerima peristiwa yang berlaku di rumah Abdullah bin Jud’an di Mekah yang dihadiri bapa saudara Nabi iaitu pakatan membela orang-orang Islam yang dizalimi, iaitu Halful Fudhul. Nabi bersabda: “ sekiranya Halful Fudhul ini dilakukan di zaman Islam, saya menyertainya.”

Ketika pemerintahan khalifah Umar, Islam berjaya menjatuhkan dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi. Umar mendapati ada beberapa perkara dalam pentadbiran kedua-dua negara itu boleh dijadikan contoh baik seperti pembahagian jabatan dan sistem imbuhan dan Umar mengambil keputusan menirunya.
Perubahan yang baik adalah hudayah daripada Allah kepada Rasul yang dilantik di kalangan manusia terbaik pada zaman masing-masing.

Peristiwa menggali parit ketika perang Ahzab adalah pandangan Salman Al-Farisi.

Peristiwa Hijrah Nabi ke kota madinah juga menggunakan penunjuk jalannya adalah orang musyrik.

Kerajaan islam madinah oleh Rasulullah memberi hak kebebasan kepada rakyat secara mesyuarat,nasihat, mengajak kepada kebaikan dan menghalang kejahatan, tiada paksaan dalam beragama, memberi perlindungan kepada orang-orang yang dizalimi.

Semua ciri-ciri ini wujud dalam demokrasi barat, yang sebenarnya telah lama diterapkan dalam sistem Islam.

Sikap umat islam terbahagi kepada 3 golongan terhadap demokrasi :
1) golongan yang menerima secara mendadak kerana dipengaruhi pemikiran sekular
2)golongan yang menolak secara mendadak kerana menganggap semua yang asing wajib ditolak.
3)golongan yang berijtihad dengan gerakan Islam termasuklah gerakan ikhwanul muslimin,parti Islam di Turki, pakistan, indonesia,pas di malaysia dan lain-lain lagi.

Demokrasi ini diakui diterima menjadikannya sebagai wasilah untuk menegakkan Islam. Ini kerana amalan demokrasi ini banyak persamaan (dengan zaman kerasulan)dan ia boleh dinilai secara pembaharuan dan islah mengikut prinsip Islam yang jitu. Secara lahiriahnya banyak persamaan dengan islam dari segi hukum, objektif dan sejarah. Tetapi ideologi ciptaan manusia ini dipengaruhi oleh kelemahan pelaksananya, manusia yang tidak lari daripada sifat tidak sempurna. Oleh sebab itulah ia mengalami perubahan demi perubahan.

Persamaan antara demokrasi dengan islam adalah merangkumi:
1) Menolak diktator
2)Permesyuaratan
3)Kebasan bersuara
4)Hisbah
5)pilihanraya- Tidak ada dalil pemilihan khalifah selepas wafatnya Nabi SAW mengenainya. Cara pemilihan khulafa’ rasyidin berubah mengikut keadaan dan mendapatkan pendapat umum.
• Khalifah Abu bakar dibaiah setelah belaku musyawwarah dan sepakat kerana paling berilmu, berpengaruh dan mempunyai pengaruh yang kuat.
• Khalifah Umar pula dicalonkan oleh Abu Bakar sebelum beliau meninggal dunia
• Khalifah Uthman dan khalifah Ali bi Abu Talib pula secara musyawwarah yang berlainan sedikit mengikut keadaan dan situasi yang telah berubah.

6)pendapat majoriti-tetapi bagi islam, pendapat minoriti juga tidak di sia-siakan.


Manakala perbezaan demokrasi dan islam pula adalah:
1)Hubungan agama dan politik. Islam tidak sama sekali memisahkan politik dengan agama berbanding demokrasi barat memisahkan kuasa pemerintahan dengan kuasa paderi(agama).
2)Permesyuaratan. Dalam demokrasi barat hanya menekankan aspek politik sahaja. Manakala dalam islam ditekankan seluruh aspek termasuk ibadah.
3)Ketuanan atau kekuasaan rakyat. Dalam islam tiada kuasa mutlak, kerana ia hanya milik Allah.
4)Demokrasi barat tidak terikat dengan agama dan akhlak, bahkan dikuasai hawa nafsu.
5)Hanya menghormati pandangan majoriti, tetapi Islam mengambil berat juga dengan pandangan minoriti yang berilmu.

Gerakan Islam dan demokrasi

Seluruh para pemimpin dan sarjana Islam, gerakan islam di seluruh dunia yang lahir melalui gerakan pembaharuan, berijtihad menyertai pilihanraya melalui demokrasi. Menolak mudharat kecil bagi manfaat yang besar. Islam meletakkan perkara ini dalam skop ijtihad yang perlu dikaji secara mendalam bagi menentukan hukum dan hendaklah berpandukan kaedah para sarjana Islam usul.
“menghukum sesuatu perkara itu adalah cabang yang lahir daripada tasawufnya hakikatnya secara terperinci.”

Secara kasarnya kita dapat melihat kelemahan yang berlaku dalam sistem pilihanraya dalam demokrasi, namun gerakan islam masih menyertainya kerana kelemahan itu adalah perkara sampingan yang boleh diatasi bukan sifat demokrasi. Penyertaan ini kerana terdapat beberapa perkara dalam sistem demokrasi yang memestikan gerakan islam masuk ke gelanggangnya.

Antaranya adalah :
Kaedah berdepan secara damai : Kaedah ini ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pendekatan secara kekerasan dilakukan apabila tiada ruang lagi untuk bersuara. Demokrasi memberi peluang untuk umat Islam bersuara dan peluang ini perlulah dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Menyeru kepada kebaikan dan menentang kemungkaran : Demokrasi memberi ruang berperlembagaan dan undang-undang. Ia mengajak masyarakat menegakkan kuasa pemerintahan dengan menubuhkan kerajaan yang mampu mengubah dengan tangan melalui perlaksanaan undang-undang atau menjadi pembangkang yang dapat menyatakan dengan lidah dan tulisan.
“jihad yang paling afdal adalah mengucap keadilan kepada kerajaan yang zalim”
Pelaksanaan Islam: Beberapa perkara di dalam demokrasi dapat dicontohi dan memberi peluang dakwah memperbaiki dengan petunjuk Ilahi. Dalil-dalil yang umum dan perkara yang tiada dalil perlu menggunakan ruang ijtihad menangani perkara baru. Peristiwa pemilihan khulafa’ Rasyidin menunjukkan syura mengalami pembaharuan dan meninggalkan bahan hukum islam yang kaya untuk diolah sepanjang zaman. Nabi SAW dan para khulafa’ rasyidin menerima dengan terbuka dalam urusan duniawi yang tidak ada dalil qat’ie atau thawabit. Ijtihad dilakukan sejak zaman nabi lagi, contohnya seperti apabila dihantar Muaz bin jabal ke yaman untuk menyampaikan Islam, apabila beliau tidak mendapatkan hukum daripada Allah dan rasul, beliau berijtihad dan Nabi SAW menerimanya. Imam malik juga menegaskan di tempat lain, semua pendapat boleh diterima dan diolak kecuali pendapat Nabi SAW. Imam malik jga menegaskan Nabi dan para sahabat maerantau ke seluruh pelosok, masing-masing dengan ilmu tersendiri, kalau dipaksa berpegang pada satu pendapat sahaja munkin membawa bencana besar. Demokrasi memberi ruang untuk memilih pemimpin dan kebebasan bersuara bagi memilih kerajaan yang adil dan memberi peluang kepada pendukung Islam bagi mencapai cita-cita islam.

Penutup

Oleh yang demikian, jelaslah kepada kita bahawa demokrasi adalah sepakat para sarjana islam , gerakan islam yang bercita-cita tinggi mahu menegakkan negara islam, sebagai wasilah untuk mencapai matlamat tersebut. Tanggungjawab kita semua yang memahami tugas ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk bersama-sama bergerakerja dengan gerakan ini untuk sama-sama mencapai cita-cita murni untuk islam. Urusan politik adalah sebahagian daripada kewajipan yang dilaksanakan oleh para rasul dengan perintah Allah, kita semua adalah penyambung rantai perjuangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ayuh kita bersama-sama berjuang menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan, mendirikan negara islam, menjatuhkan negara thagut. ALLAHUKBAR3X!!!.

*ringkasan daripada buku "islam dan demokrasi" oleh TG Haji Abdul Hadi Awang..
sebarang perbincangan amat dialu2kan, letakkan ilmu mendahului emosi...W/A..

4 comments:

.::nazª::. said...

salam sewonok membace.
meh kite sme2x sepakat tegakkan khilafah... sistem kapitalis skrg ni sistem KUFUR. sepatutnye akal mengikut wahyu bkn akal mengikut NAFSU!.

Muhd.Syahmi said...

Suka tak suka demokrasi akan hancur jugak. Artikel yang bagus. Worth reading.

hamba allah said...

golongan illuminati yang memperkenalkan demokrasi seluruh dunia..skg demokrasi rule the world dan skg juga dunia tidak pernah aman dan pada masa yang sama nwo sudah lama menjajah dunia ini melalui pbb.islam dari allah,demokrasi dari manusia.mana mungkin dua cara hidup ini boleh bersatu..jika islam berpaut bergantung pada demokrasi untuk bangkit jadi dimana kesyumulan islam.islam berserah diri hanya pada tuhan manakala konsep demokrasi itu bertuhankan manusia..kajilah sistem tangan ghaib yang menguasai dunia..kaji selidik lah dimana asal demokrasi..maka anda akan menemui jawapan. golongan tangan gelap ini gembira bila umat islam sudah diliberalkan dijajah minda melalui demokrasi..

Anonymous said...

AS SALAM,

satu artikel yang menarik...
boleh share juga info di http://urusanulama-hl.blogspot.com/2012/12/allahmalaikatadam-dan-demokrasi.html

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO