Wednesday, January 28, 2009

Muhasabah

BismiLLAH wal hamduliLLAH..

Assalamualaikum warahmatuLLAH

AlhamduliLLAH syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan nikmatNYA, dapat ana terus mengepos diblog ini.

Menyentuh kehidupan seorang daie, kita sedia maklum bahawa daie tidak pernah dihamparkan permaidani merah, tetapi dihamparkan dengan onak ranjau yang perlu ditempuh disaluti iman. Setiap masa didugaNYA, untuk menguji ketaqwaan kepada ILAHI.. realiti cabaran yang harus ditempuhi termasuklah :

1. Mukmin yang dengki padanya
2. Munafiq yang benci kepadanya
3. Kafir yang memeranginya
4. Syaitan yang menyesatkannya
5. Nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya

Nasihat dan pesanan ini untuk diri sendiri dan sekalian yang membaca. Memetik kata-kata Imam Hassan al-Banna “ perbaikilah dirimu dan serulah orang lain”, menyeru kepada kita agar sentiasa muhasabah diri dan upgrade iman, selari dengan menyeru orang lain dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Sebagaiman Firman Allah SWT yang bermaksud:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang makruf, dan
mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah". AliImran:110

Matlamat seorang muslim mestilah tinggi dan paling tinggi kerana umat Islam merupakan umat yang cemerlang dan mesti cemerlang. Untuk mencapai kecemelangan tersebut memerlukan usaha dan pengorbanan yang tinggi. Islam bukan sahaja mahukan umatnya cemerlang dari segi ilmu, bahkan segala aspek, iaitu akhlak, sosial dan sebagainya. Bilamana ilmu dan agama tidak disatukan, akan hancurlah dunia dan sebagaimana yang dapat kita lihat pada hari ini, dengan lahirnya polis yang melakukan kezaliman, hakim yang tidak amanah, menteri yang makan rasuah dan sebagainya.

Justeru, peranan setiap muslim mengingati dan menyampaikan apa yang haq dan apa yang bathil untuk memurnikan kembali keadaan dunia yang telah mengalami masalah sosial yang parah yang berkadar songsang dengan kemajuan ekonomi.

Ayuh, sama-sama kita sedar dengan reality yang berlaku di negara kita supaya negara kita Malaysia mampu melahirkan insan yang cemerlang dari segala segi, agamanya, akhlaknya serta ilmunya. Mampukah untuk Malaysia melahirkan guru dalam semua bidang matematik, sains, english yang bersyakhsiyyah tinggi dan mulia?? Peguam dan doktor yang amanah???? Ataukah kurikulum pendidikan perlu dikaji dan dilihat semula supaya dapat menghasilkan pelajar (produk) yang seimbang kecemerlangannya dari segala aspek. Fikir-fikirkan lah.

WALLAHu Taala a’lam..


(Klik untuk baca selanjutnya)
Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO