Wednesday, April 29, 2009

Siti Khadijah


Engkaulah serikandi
yang sangat setia
membantu RasuluLlah dalam suka dan duka
isteri solehah yang penyayang

dan penuh kesabaran
wahai siti khadijah
sungguh besar jasamu
berkorban apa saja kerana Tuhanmu
memperjuangkan Islam
walau penuh dugaan

engkaulah wanita
pertama beriman
pendorong perjuangan RasuluLlah
dari mula lahir zuriat Nabi
penerus perjuangan hinggalah kini
digelar ummul mukminin
ibu orang beriman
penyumbang harta fikiran untuk perjuangan RasuluLlah

kau idola kami
kau wanita utama
pejuang contoh sepanjang zaman
kau dicintai Rasul
kau disayangi ummat
kerana dirimu pencinta Tuhan
wahai siti khadijah
engkaulah tauladan
wahai siti khadijah
engkaulah ikutan

engkaulah wanita pertama beriman
pendorong perjuangan RasuluLlah
dari mula lahir zuriat Nabi
penerus perjuangan hinggalah kini
digelar ummul mukminin ibu orang beriman
penyumbang harta fikiran untuk perjuangan RasuluLlah

kau idola kami
kau wanita utama
pejuang contoh sepanjang zaman
kau dicintai Rasul
kau disayangi ummat
kerana dirimu pencinta Tuhan
wahai siti khadijah
engkaulah tauladan
wahai siti khadijah
engkaulah ikutan


<Mawaddah>


No comments:

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO