Wednesday, April 29, 2009

Guru


Assalamualaikum warahmatullah..

Menyingkap peranan dan tanggungjawab sebagai seorang bakal guru, merasakan diri dan sahabat seperjuangan amat bertuah berada dalam medan ini....
Menjadi pendidik, murabbi, muaddib,mudarris, muallim dan perkataan seerti dengannya mengambarkan kepada kita bahawa seorang insan yang berusaha sedaya upaya untuk membantu orang lain, samada daripada segi akademiknya, akhlaknya dan lain-lain.
Mulianya profesion perguruan. Saya menyeru dan mengajak sahabat dan teman seperjuangan menggunakan platform ini sepenuhnya semaksima mungkin, supaya mendidik makna kata merangkumi akhlak, seiring akademik mencapai kecemerlangan dan dapart melahirkan generasi insan rabbani. RasuluLLAH merupakan contoh tauladan dalam kita mencapai matlamat ini haruslah dijadikan role model kepada kita semua.

Melihat kepada gejala sosial yang "meribut" di negara kita, sedih, marah yang dapat kita rasakan. Kepada bakal guru... persiapkanlah dirimu, persiapkanlah dirimu dengan ilmu agama supaya dapat menghadapi ujian di "medan persekolahan" akan datang. Akhlakmu mesti yang terbaik selaku guru, ilmumu juga mesti cemerlang. Didiklah, didiklah, didiklah pelajar mu dengan ilmu keagamaan...kembalikan nilai agama dalam diri pelajar...xkiralah samada guru Matematik, Sains, Sejarah, Geografi dan lain-lain, tetapi guru mesti ingat bahawa agama pada dirimu senantiasa diperlukan oleh orang lain..selamatkan dunia yang semakin meruntuh akhlaknya..Selamatkan mereka.. mereka kontang, ketandusan dengan ketenangan abadi tetapi mereka mewah dengan tipu daya dunia... Muaddib, muallim, mudarris...dirimu AMAT-AMAT diperlukan...

Sekian..

No comments:

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO