Saturday, April 4, 2009

Ayat2 manzil


AYAT AYAT MANZIL

Kitab Manzil adalah kumpulan pilihan ayat2 Alqur’an yang
dibacakan oleh Rasulullah, s.a.w. ke atas seorang Badui yang sedang mengalami sejenis penyakit gila. Selepas Rasulullah membacakan ayat2 itu, maka telah hilang penyakit gila orang Badui itu. Ayat2 kumpulan ini bagus juga dibuat amalan ratib harian dan bacaannya digunakan juga sebagai keperluan perobatan dari segenap penyakit Zahir dan Batin. Kehebatan ayat2 ini telah diconfirm oleh seorang sahabah Rasulullah, .s.a.w. bernama Ubai ibn Kaab, r.a. Hadith Sahih
mengenai kehebatan ayat2 Alqur’an kumpulan ini boleh dirujuk dalam kita "Hayatul Sahabah" jilid 3, mukasurat 374. Orang tua2 menasihatkan agar kita membacakan ayat2 ini untuk "mengobati" anak2 atau adik2 kita yang nakal (ataupun isteri/suami) agar menjadi orang baik dan taat kepada Allah, s.w.t. Testlah sendiri ! Wallahu a'lam. Di sini saya kirimkan sebagai Attachment salinan ayat2 Kitab Manzil itu. Kalau apa yang dikeluarkan melalui internet tidak
begitu terang tulisannya, semaklah sendiri dari AlQur’an anda menurut urutan di bawah ini:

Bacaan 1: AlFatihah
Bacaan 2: Surah AlBaqarah (Surah 2) ayat 15.
Bacaan 3: Surah AlBaqarah (Surah 2) ayat 163.
Bacaan 4: Surah AlBaqarah (Surah 2) ayat 255257.
Bacaan 5: Surah AlBaqarah (Surah 2) ayat 284286
Bacaan 6: Surah AlImran (Surah 3) ayat 18.
Bacaan 7: Surah AlImran (Surah 3) ayat 2627.
Bacaan 8: Surah AlA'raaf (Surah 7) ayat 5456.
Bacaan 9: Surah AlIsraa' (Surah 17) ayat 110111.
Bacaan 10: Surah Surah AlMuminuun (Surah 23) ayat 115118.
Bacaan 11: Surah AsySyafaat (Surah 37) ayat 111.
Bacaan 12: Surah ARahman (Surah 55) ayat 3340.
Bacaan 13: Surah AlHasyr (Surah 59) ayat 2124.
Bacaan 14: Surah AlJinn (Surah 72) ayat 14.
Bacaan 15: Surah AlKafiruun (Surah 109) ayat 16.
Bacaan 16: Surah AlIkhlas (Surah 112) ayat 14.
Bacaan 17: Surah AlFalaq (Surah 113) ayat 15.
Bacaan 18: Surah AnNas (Surah 114) ayat 16.

Contoh berdo'a: (Repeat: contoh saja) Ya, Allah.... jadikanlah
pembacaan
ayat2 Engkau ini sebagai obat untuk ..................(nama) agar dia
...................................... (misalnya: menjadi seorang yang
taqwa kepada Engkau ... ataupun mohon dibaikkan dari
penyakitnya, e.g.
nakal, suka bertengkar, malas sembahyang, dsb.) WALLAHU
A'LAM.

Maha benar ALLAH SWT atas semua Firman NYA

2 comments:

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO