Wednesday, December 24, 2008

Tafsir Pendidikan Surah An-Nur (1-3)
TAFSIR PENDIDIKAN SURAH AN-NUR (AYAT 1-3)

Maksud ayat

1. ini ialah satu "surah" Yang Kami turunkan, dan Kami wajibkan hukum-hukumnya, serta Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan Yang nyata supaya kamu beringat (mengamalkannya).
2. perempuan Yang berzina dan lelaki Yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya Dalam menjalankan hukum ugama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa Yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang Yang beriman.
3. lelaki Yang berzina (lazimnya) tidak ingin berkahwin melainkan Dengan perempuan Yang berzina atau perempuan musyrik; dan perempuan Yang berzina itu pula (lazimnya) tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki Yang berzina atau lelaki musyrik. dan perkahwinan Yang demikian itu terlarang kepada orang-orang Yang beriman.

Analisis lafaz
1) Surah (سورة) dari sudut bahasa bermaksud kedudukan yang tinggi dan tempat yang tinggi,
v Istilah: ia merupakan himpunan ayat-ayat yg mulia yg mempunyai permulaan dan penghujung seperti surah al-Kausar.
v Dinamakan surah kerana kemuliaan dan ketinggiannya sebagaimana “pagar” disebut سور kerana ia tinggi.

2) أنزلناها bermaksud: Kami wahyukan kepada kamu wahai muhammad. Rahsia digunakan kalimah itu supaya kita dapat merasakan kemuliaan al-Quran dan al-Quran itu datangnya dari atas (Allah). Sekaligus mengisyaratkan bahawa al-Quran ini bukannya ciptaan Muhammad sebagaimana yg didakwa oleh org Musyrik.

3) وفرضناها bermaksud kami wajibkan hukum-hakamn di dalamnya secara tuntas.

4) Ayat (أية) bermaksud ayat al-Quran atau bermaksud tanda (العلامة أو الشاهد على قدرة الله)

5) Bayyinat (بينات) bermaksud jelas.
6) تذكرون bermaksud ingat (ingat bermaksud kembali kepada iangatan sesuatu yang telah luput) maksud di sini ialah semoga mengambil pengajaran dan iktibar.

7) مشركة( wanita yang tidak beragama samawi dan tidak beriman kepada Allah seprti Majusi, penyembah berhala.

KENAPA DINAMAKAN AN-NUR?

v Dinamakan surah ini surah al-Nur kerana di dalamnya terdapat percikan-percikan cahaya dengan pensyariatan hukum-hakam dan adab-adab islam yang bertujuan menjaga nasab dan maruah. Semua ini merupakan cahaya yang menerangi al-kainat dengan penurunan wahyu kepada para anbiya dan para rasul.
v Juga kerana terdapat kalimah nur pada ayat yang ke 35 dalam surah ini.(الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكوة مصباح)

Asbabun Nuzul Ayat

v Terdapat beberapa sebab nuzul yang diriwayatkan oleh para ulama. Yang paling asahnya ialah:
Diriwayatkan bahawa terdapat seorang lelaki yang dipanggil (Murthad al-Ghanawi), yang ditugaskan membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Di Mekah terdapat seorang perempuan jalang (pelacur) yang dikenali sebagai (‘Anaq). Perempuan ini adalah kawan kepada beliau. Beliau telah berjanji kepada seorang lelaki mekah untuk membawanya ke Madinah. Beliau menceritakan: Pada suatu malam, ketika aku berada dibawah bayangan tembok kota mekah.Tiba-tiba datang ‘Anaq dan ternampak bayang-bayangku yang berada dibawah tembok. Beliau berhenti dekat denganku dan mengenaliku. Beliau bertanya: Adakah kamu ini Murthad?. Aku menjawab: Ya. Beliau berkata lagi: Selamat datang, marilah bermalam di rumahku pada malam ini. Aku berkata: Wahai ‘Anaq! Allah SWT telah mengharamkan zina. ‘Anaq lantas memekik: Wahai penghuni khemah! Lelaki ini ingin membawa tawanan kamu. Cerita Murthad lagi: Lapan orang telah mengekoriku, sehingga aku berhenti di sebuah gua. Mereka datang dan berdiri di atas kepalaku lalu kencing di atas kepalaku.Mereka terus kencing. Kemudian mereka kembali ke (rumah masing2), manakala aku pula pergi mendapatkan kawanku dan membawanya ke Madinah. (di Madinah) Aku bertemu Rasulullah S.A.W. dan bertanya baginda: Wahai Rasulullah! Bolehkah aku berkahein dengan ‘Anaq?. Rasulullah S.A.W. tidakmmenjawab sedikitpun. Sehingga Allah menurunkan ayat (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرمة). Lalu Rasulllah membacakan ayat itu kepadaku sambil berkata: Ya Murthad: Jangan kamu mengahwininya.

Mereka terus kencing. Kemudian mereka kembali ke (rumah masing2), manakala aku pula pergi mendapatkan kawanku dan membawanya ke Madinah. (di Madinah) Aku bertemu Rasulullah S.A.W. dan bertanya baginda: Wahai Rasulullah! Bolehkah aku berkahein dengan ‘Anaq?. Rasulullah S.A.W. tidakmmenjawab sedikitpun. Sehingga Allah menurunkan ayat (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرمة). Lalu Rasulllah membacakan ayat itu kepadaku sambil berkata: Ya Murthad: Jangan kamu mengahwininya.

Diriwayatkan bahawa ayat ini turun mengenai ahli suffah yang merupakan golongan muhajirin. Mereka ini mempunyai tempat tinggal dan kaum kerabat. Mereka berada di Suffah masjid. Jumlah mereka seramai 400 orang. Pada waktu siang mereka akan keluar mencari rezeki dan pada waktu malam mereka akan kembali ke suffah (teduhan/ tempat teduhan yang mempunyai atap yang tinggi yang berada di masjid Nabi yang didiami mereka). Di madinah terdapat (pelacur-pelacur) yang terang-terangan melakukan perkara terkutuk, mereka mewah dengan makanan dan pakaian. Terdapat sebahagian ahli suffah yang ingin mengahwini mereka dengan tujuan boleh mendiami kediaman mereka dan memakan makanan mereka, maka turunlah ayat ini.PENDIDIKAN HUKUM DARIPADA SURAH

1) Bagaimana hukuman zina pada peringkat awal islam?
i) Pada peringkat awal hukumannya adalah ringan (terdapat pandangan yang mengatakan bahawa hukuman ini berat) iaitu “mengurung” di dalam rumah dan tidak dibenarkan keluar darinya sehingga mati bagi wanita dan mengatakan perkataan buruk (memalukan) mereka.
Ini berdasarkan ayat:
(والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فئاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. (

ii) Sehingga dinasakh oleh ayat (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (surah an-Nur:2).

Diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit r.a. beliau berkata: Nabi s.a.w. apabila diturunkan wahyu kepadanya, akan kuriba dan beribah mukanya. Pada suatu hari, Allah telah menurunkan wahyu kepadanya dan baginda dalam keadaan begitu…Kata baginda: Ambillah dariku, Ambillah dariku, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar kepada golongan wanita: Bikr dengan Bikr disebat seratus kali dan dibuang (negeri/ daerah) setahun. Thayyib dengan Thayyib, sebat seratus kali dan rejam.(hadis Muslim)

2) Hukum kepada bikr dan Muhsan

1) Bagi bikir: 100 kali sebatan
2) Bagi Muhsan: rejam dengan batu sehingga mati.

Sebat sabit daripada nas yang qat’ie
v Dalilnya ialah (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)
v Ayat ini sekalipun umum tetapi hukumannya hanya kepada yg bikri (yg belum berkahwin) berdasarkan penerangan daripada hadis.

Rejam berdasarkan sunnah yang mutawatir
v Rejam sabit berdasarkan perbuatan Nabi s.a.w., kata-kata dan amalan baginda.
v Begitu juga berdasarkan ijmak para sahabat dan Tabien
v Sabit dalam banyak riwayat yg sahih yang tidak timbul sebarang keraguan bahawa baginda melaksanakan hukuman rejam kepada sebahagian sahabat seperti Ma’iz dan Ghamidiah.
v Para sahabat juga turut melaksanakan hukuman hudud ini sambil membuat pengumuman berkali-kali bahawa rejam adalah hukuman kepada penzina muhsan.

Golongan khawarij menafikan rejam
v Mereka berdalil berdasarkan tiga dalil yang cukup rapuh bagi menyokong pandangan mereka itu:
1) Rejam merupakan hukuman paling berat. Jika ia disyariatkan nescaya disebutkan di dalam alp-Quran. Apabila tidak disebutkan, jelas menunjukkan ia tidak disyariatkan.

2) Hukuman bagi hamba separuh hukuman orang merdeka (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (surah an-nisa:25) sedangkan hukuman rejam tidak boleh dibahagikan.
3) Hukum sebat adalah umum kepada semua jenis penzina. Mengkhususkan (penzina muhsan) dari hukuman ini adalah bercanggah dengan al-Quran.

Bagaimana monolak dalil mereka

1) Tidak disebutkan di dalam al-Quran tidak bermaksud tidak disyariatkan. Berapa banyak hukum-hakam yang tidak disebutkan di dalam al-Quran tetapi dijelaskan oleh Sunnah Nabi s.a.w. Kita sememangnya diperintahkan supaya mengikut Nabi s.a.w (وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
v Rasul merupakan penyampai bagi pihak Allah, semua yang datang daripada Rasulullah SAW merupakan wahyu (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي).
v Bagaimana kita boleh berkata rejam tidak disyariatkan sedangkan Rasulullah sa.w sendiri melaksanakannya.
v Selain itu juga, antara peranan Rasulullah s.a.w. ialah menjelaskan al-Quran (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم ولعلهم يتفكرون). Bukahkah kata-kata Rasulullah dalam hadis (ambil dariku----) merupakan penjelasan yang dimaksudkan dalam ayat ini.
v Nabi juga bersabda: (ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه).

2) Manakala dakwaan (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)
Hukuman hamba separuh wanita merdeka sedangkan hukuman rejam tidak boleh dibahagi dua. Maka jawapannya ialah ayat di atas bukan bermaksud hukuman rejam tetapi hukuman sebatan.

3) Dakwaan yang mengatakan hukum dalam ayat ini adalah umum. Dengan itu mengkhususkan ayat ini adalah bertentangan dengan al-Quran merupakan dakwaan yang cukup jahil. Tidakkah mereka melihat banyak hukum-hakam datang dalam bentuk umum kemudian dikhususkan oleh Hadis? Sebagai contoh ayat mencuri (والسارق والسارقة....) ayat ini tidak menerangkan syarat jumlah harta yang dicuri sehingga mencakupi semua sekali termasuk yang sedikit. Ia kemudianya diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. (dengan jumlah sebanyak ¼ dinar atau 10 dirham).
Soalannya? Adakah ini juga dianggap bertentangan

Kata al-alusi dalam tafsirnya ruh al-ma’ani

v Para sahabat telah sepakat, begitu juga ulama salaf, ulama-ulama islam bahawa org muhsan akan direjam dengan batu sehingga mati (apabila melakukan kesalahan zina). Penafian atau pengingkaran yang dibuat oleh golongan khawarij itu terbatal. Ini berdasarkan beberapa alasan:
Jika mereka mengingkari kehujahan ijmak sahabat, maka itu suatu kejahilan yang berganda( jahil murakkab)
Jika didakwa bahawa hukuman rejam sabit berdasarkan hadis ahad, maka dalil mereka juga batal kerana ia sabit berdasarkan dalil mutawatir dari sudut Makna.
Peristiwa:
Ketika mereka cuba mengaibkan atau memandang serong kepada Umar bin Abd Aziz lantaran berpendapat adanya hukuman rejam, maka Umar telah bertanyakan mereka mengenai bilangan rakaat sembahyang dan miqdar zakat, adakah disebutkan di dalam al-Quran. Mereka menjawab: perkara itu sabit berdasarkan perbuatan Rasululah dan juga amalan org Islam. Jawab Umar: begitu juga dalam hal ini.

Pandangan jauh Umar r.a
v Beliau pernah berkhutbah:
(إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعني بها قوله تعالى: (الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده وأخشي أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل في كتابه. ألا وإت الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، والله لو لا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها).


Hadir dan menyaksikan hukuman sebat atau rejam
).وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) surah an-nur:3.
Ulama berselisih pendapat mengenai jumlah yang dimaksudkan dengan kalimah (طائفة)
1) Mujahid: satu ke atas.
2) Ikrimah, ‘Ata dan ulama Maliki: dua orang
3) Al-Zuhri: Tiga ke atas
4) Ibn Abbas dan pendapat Ulama Syafie: empat ke atas sama dengan saksi dalam kes zina.


3. Hadir menyaksikan sebat @ rejam

v Hadir dan menyaksikan hukuman sebat atau rejam
v ).وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) surah an-nur:3.
Ulama berselisih pendapat mengenai jumlah yang dimaksudkan dengan kalimah (طائفة)
1) Mujahid: satu ke atas.
2) Ikrimah, ‘Ata dan ulama Maliki: dua orang
3) Al-Zuhri: Tiga ke atas
4) Ibn Abbas dan pendapat Ulama Syafie: empat ke atas sama dengan saksi dalam kes zina.

Komentar al-Zamakhsyari

v Pandangan yang sahih, melihat kepada kesalahan ini merupakan salah satu dosa besar. Sehingga Allah menyebutkan sekali dengan syirik dan membunuh (والذين لا يدعون مع الله إلها ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون) sehingga dikenakan hukuman sebat 100 kali dan rejam.Selain itu juga disyariatkan supaya menyaksikan hukuman itu dengan tujuan menghebohkan peristiwa itu (Tasyhir) sehingga diketahui. Dengan itu jumlah yang menyaksikannya mestilah jumlah yang boleh mencapai matlamat (tasyhir). Seorang atau dua tidak mencapai matlamat tersebut. Dengan itu ibn Abbas berpendapat 4-40 dari kalangan orang yang beriman kepada Allah (Islam).
v Selain itu juga yang melihat itu disyaratkan orang yang beriman kerana orang-orang fasik akan lebih malu dan lebih teruk perasaan jika dilaksanakan di hadapan mereka.

Pengajaran ayat
v Al-Quran merupakan perlembagaan (dustur) umat Islam. Dengan itu, menjadi kewajipan orang Islam untuk berpegang teguh dengan ajarannya yang lurus.
v Kuasa pensyariatan hanya milik Allah yang mensyariatkan hukum untuk kemaslahatan manusia.
v Hukum-hakam agama wajib dilaksanakan secara halus (teliti) dan sempurna.
v Hukuman hudud disyariatkan untuk menjaga maruah, menjaga nasab dan kemuliaan manusia
v Hukuman wajib dilaksanakan dengan disaksikan oleh orang dengan tujuan menakutkan orang-orang fasik dan maksiat.
v Pelaksanaan hukuman hudud menjadi kewajipan pemimpin Islam bagi membersihkan masyarakat dari fahishah.
v Hukuman kepada lelaki dan wanita adalah sama dalam hukuman hudud
v Zina merupakan jenayah terhadap agama, akhlak dan masyarakat dengan itu ia diharamkan Allah
v Tidak boleh membatalkan hukuman hudud, begitu juga memberi syafaat.

Adakah hukuman rejam dan sebat dilaksanakan serentak (bagi muhsan)
v Ulama berselisih pendapat kepada 2:
Ulama zahiri dan sati riwayat daripada Imam Ahmad: wajib (sebat dan rejam kedua-duanya)
Jumhur sahabat, tabien, ulama-ulama pada setiap masa dan satu riwayat Imam Ahmad: hukumannya hanyalah rejam

Dalil
v Ulama zahiri dan satu riwayat Imam Ahmad:
Umum ayat (الزانية والزاني). (ال) menunjukkan jenis yang bersifat umum. Dengan itu, ia merangkumi semua jenis penzina. Kemudian datang pula sunnah Nabi s.a.w. yang menambah hukuman kepada penzina muhsan iaitu rejam, sebagai tambahan hukuman sebat.
Hadis ubadah bin sabit yang lepas (الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة)
Diriwayatkan daripada saidina Ali k.w ketika beliau melaksanakan sebat kepada (Syarahah) kemudian beliau merejamnya, beliau berkata: aku sebatnya berdasarkan kitab Allah dan aku merejamnya berdasarkan sunnah rasulullah s.a.w.

v Jumhur ulama:
Hadis yang driwayatkan daripada shahih Bukhari dan Muslim:(أن أعرابيا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه-نعم فاقض بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: فقال: إن أبني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني (جلد مائة وتغريب عام) وأن على امرأة هذا الرجم.
فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نسي بيده لأقضيت بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.
فغدا عليها فاعترفت فأمربها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت.
فقالوا: فأمره برجمها ولم يقل له اجلدها ثم ارجمها.

2) mereka juga berhujah berdasarkan perbuatan Nabi s.a.w. yang berkali-kali melaksanakan hukuman rejam pada zaman baginda. Baginda telah merejam Maiz dan al-Ghamidiah. Para sahabat turun melaksanakan hukuman rejam ini. Tidak seorangpun yang meriwayatkan bahawa mereka menghimpunkan pelaksanaan sebat dan rejam serentak. Dengan itu mereka putuskan bahawa hukuman kepada penzina muhsan hanyalah rejam.


Jawapan kepada Dalil Zahiri

Hadis ubadah bin somit;
munurut jumhur hadis ini telah dimansukhkan hukumnya berdasarkan perbuatan Rasulullah
2. Umum ayat:
Hujah mereka tidak boleh diterima. Ini kerana menurut jumhur ulama ayat ini khusus kepada penzina yang masih bikir, bukannya umum (sebagaimana yang didakwa oleh zahiri). Dalilnya ialah hamba lelaki dan perempuan terkecuali daripada maksud ayayatt ini. (hamba hanya 50 sebatan).
3. Hadis Ali:
Hadis ini hanyalah menggambarkan pendirian peribadi Ali k.w. dan tidak kukuh untuk menandingi hadis sahih yang sabit daripada Nabi s.a.w.. Ijmak para sahabat yang lain.
-Ada kemungkinan juga tidak dibuktikan yang wanita itu ihsan sewaktu melaksanakan hukuman sebat, kemudian dibuktikan bahawa wanita itu muhsanah. Ini sebagaimana yang berlaku sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bahawa seorang lelaki telah berzina dengan seorang perempuan. Maka Nabi memerintahkan lelaki itu disebat, maka merekapun melaksanakan hukuman sebat itu. Kemudian diberitahu beliau seorang muhsan. Maka Nabi perintahkan lelaki itu direjam. (hadis abu Daud)

39 comments:

Anonymous said...

"Good good fortune getting folks at the rear of this 1. Though you make some Incredibly fascinating points, youre heading to should do a lot more than convey up a few details that may possibly be diverse than what weve currently heard. What are wanting to say here? What do you want us to assume? It seems like you cant really get behind a unique believed. Anyway, thats just my opinion."


my website is Kids Winter Coats .Also welcome you!

Anonymous said...

Greeting I am Minister of Fraudulently Affairs, BlackSunEmpire , administration - I am very sorry if I placed topic in wrong forum part

What next will be on infraud blog

http://infraud.blogspot.com

PS- underground seller , fake passport sale , buy dumps, dumps supplier , carding forum,

Anonymous said...

[url=http://www.armyofficer.org]Army Officer[/url]

Anonymous said...

very nice post - simple but very informative

buy backlinks

Anonymous said...

What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid different users like its helped me. Great job.

[url=http://remiaso.sws2011.com]payday loans uk[/url]

payday loans

Anonymous said...

Burberry Escape mark-down online.The Pre-eminent Burberry outlet www.burberryoutlet--store.comGathering to attain close to parsimonious Burberry escape hatch products online. Delete [url=http://www.burberryoutlet--store.com/]Burberry outlet[/url] store preserve incorrect upto 70%, and spur-of-the-moment shipping!

Anonymous said...

[url=http://www.thomassaleonline.co.uk]thomas sabo outlet[/url]
[url=http://www.thomassaleonline.co.uk]thomas sabo sale[/url]
may also support, seek guidance and recommendations from skilled purchaser and seller who've not too long ago accomplished transactions on the internet, their experienced will supply credibility for the future transactions and purchases. For newly built buying site start out checking their policy agreement both for sellers and buyers, also check their return and exchange guidelines for damaged goods, handling charges and suitable description of items that must be factual and genuine.

Getting fashion clothing on the web has emerged as the most up-to-date trend with the season. Using a substantial collection of distinctive preferred brands and fashionable selections, much more and more fashion savvy girls are thinking about on the net shopping because the ultimate way of having by far the most worthwhile encounter ever. Sitting anywhere, anytime, it is possible to now enjoy unlimited shopping facilities in the most hassle totally free manner. A significant trend has been witnessed towards kurti online buying, with designer and tops being an integral element of women clothing style. These kurtis not just appear immensely stylish and gorgeous on all occasions, but are also exceptionally comfortable to wear. Over the years, tops and kurtis have emerged to be on the list of most important components of a woman's wardrobe, with all the trend continuing to rule the future.
[url=http://www.clarisonicmiaoutletsale.co.uk]clarisonic mia[/url]
[url=http://www.clarisonicmiaoutletsale.co.uk]clarisonic uk[/url]


Why get casual kurtis for girls from retail shops and costly buying malls when you can acquire these at terrific discount prices on the web? And not just lucrative cost offs and promo deals that make on the web shopping much more fascinating; utmost expediency and comfort add to affordability to ensure by far the most worthwhile knowledge ever. Shopping kurtis and fashionable tops for girls have never been so quick ahead of! Just sitting at your property, workplace or wherever, you may invest in unlimited womens clothing, and that also at any point of time. On-line shops are open 24x7, and also you can even place the order for style clothing for the duration of midnight. And this is what you miss in buying!
[url=http://www.monclerjacketssales2012.com]moncler outlet[/url]
[url=http://www.monclerjacketssales2012.com]moncler jackets sale[/url]

Anonymous said...

Moncler Outlet a large number of The Su Hongye in Chongqing something, cannot return in,[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet[/url] wrote that all the daughter decide, so long as she said [url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet[/url] the research. the foreign flavor from the new people are very against [url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler coats[/url] the old pick auspicious day for marriage, advocates pick ocean life. that the most unfavorable marriage Gregorian calendar in May, the Gregorian calendar in June is better marriage, but they're already engaged in June, the so extended to early September wedding. It is stated too much attention to date,Monday 23 is a great day for marriage, especially on Wednesday; 4,561 days just like a bad day, as a result they pick on Wednesday smiles: must have been that guy to leave Yuen Long Cao tricks. Mei smiles: short, you hate the European students, pattern names up. Chosen to get married that Moncler Outlet Wednesday, the elements is like summer, hot interest. The way I wanted, Jiao days Fortunately, today I did not do groom. The church was air-conditioned, Ts wearing a black wool dress, too busy sweating, I believe he white collar with a ring, to obtain another yellow sweat soaked and soft. I afraid the whole of his plump body In Khan, how a candle into a pool of oil. Miss Su can also be tight ugly. line up in the wedding, the bride and groom smiling face, no expression of Ku Buchu, all unlike the dry wedding, but instead no, not on the scaffold, is a, is, like Moncler Boots a public place of pickpockets signs with punishing those hardened criminals in the face. I happen to think that I own marriage ceremony, under those thousands of Kui Kui also like to become inevitable cracked pickpockets. That helped me realize the type of joyful, smiling faces of happy wedding pictures were never come to. find! Great find! I am interested in is to see how you prefer her within 24 hours. avoided her not to see, just say several words with Miss Tang - chien hop heavy heart that, like truck unloading the parcel the following smash gravitropic only strange Xinmei will not hear - would be a bridesmaid your day, saw me and Moncler Scarf asked me to not fight, said the ceremony complete line, we sprinkle colored paper Fou new body, when, and only I won't have hands, afraid which i take the chance to throw hand grenades, nitrate sulfuric acid spill. She inquired about later on plans, I told her to visit Sanlv University. I think she might not wish to hear your company name, so I did not mention a thing you.

more information you can go to http://www.giubbotti-moncleroutlet.com

[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]buy moncler[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler parka[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler darlan[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler jacken[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler uk[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler coats[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]monclear[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler gamme bleu[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler lans[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler shirts[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet store[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler polo[/url]

Anonymous said...

I beg you michael kors outlet.
" suddenly aware of these problems is that GHD Pas Cher have no right to intervene styler ghd timely live in the mouth and knowing indiscretions like stick ghd lisseur.
Right ugg boots uk.
michael kors bags tryMaybe just is the mobile phone is out of power michael kors purse.

Anonymous said...

We [url=http://www.onlinecasinos.gd]no deposit bonus[/url] be suffering with a ample library of unqualifiedly unconditional casino games for you to challenge opportunely here in your browser. Whether you call for to unaccustomed a mesa game scenario or scarcely attempt elsewhere a occasional modern slots in the presence of playing seeking legitimate in clover, we procure you covered. These are the exacting same games that you can engage at true online casinos and you can play them all in requital for free.

Anonymous said...

Hello. And Bye. Thank you very much.

Anonymous said...

Hello. And Bye. Thank you very much.

Anonymous said...

uenvks buy klonopin no prescription - klonopin price http://www.zeekmundial.com/#klonopin-price , [url=http://www.zeekmundial.com/#cheap-klonopin ]cheap klonopin [/url]

Anonymous said...

aev citalopram no prescription - citalopram without prescription http://www.celexanorxonline.net/#citalopram-without-prescription , [url=http://www.celexanorxonline.net/#buy-citalopram ]buy citalopram [/url]

Anonymous said...

As being a borrower, you should keep in mind the belief that loans are approved whenever you fulfill the requirements in the loan If you are suffering using appalling credit history status then look no additional then these refinancing options for it involve no candidate to undergo consumer credit checking technique payday loans online My practical experience undercover, along with company accounts of some other unemployed army spouses, will hopefully elevate awareness using one of many obstacles that armed forces spouses encounter everyday These types of requirements are just like the applicant should be the age of 20 or above, he has to have regular monthly income greater than AUD 1000, they should have appropriate or present account while in the reputed traditional bank, he must function as the permanent kama'aina ( of Australia One more good thing about this bank loan is that these include extremely immediate and trouble-free to receive hold of

Anonymous said...

As being a borrower, you should keep in mind the belief that loans are approved whenever you fulfill the requirements in the loan If you are suffering using appalling credit history status then look no additional then these refinancing options for it involve no candidate to undergo consumer credit checking technique payday loans online My practical experience undercover, along with company accounts of some other unemployed army spouses, will hopefully elevate awareness using one of many obstacles that armed forces spouses encounter everyday These types of requirements are just like the applicant should be the age of 20 or above, he has to have regular monthly income greater than AUD 1000, they should have appropriate or present account while in the reputed traditional bank, he must function as the permanent kama'aina ( of Australia One more good thing about this bank loan is that these include extremely immediate and trouble-free to receive hold of

Anonymous said...

As being a borrower, you should keep in mind the belief that loans are approved whenever you fulfill the requirements in the loan If you are suffering using appalling credit history status then look no additional then these refinancing options for it involve no candidate to undergo consumer credit checking technique payday loans online My practical experience undercover, along with company accounts of some other unemployed army spouses, will hopefully elevate awareness using one of many obstacles that armed forces spouses encounter everyday These types of requirements are just like the applicant should be the age of 20 or above, he has to have regular monthly income greater than AUD 1000, they should have appropriate or present account while in the reputed traditional bank, he must function as the permanent kama'aina ( of Australia One more good thing about this bank loan is that these include extremely immediate and trouble-free to receive hold of

Anonymous said...

As being a borrower, you should keep in mind the belief that loans are approved whenever you fulfill the requirements in the loan If you are suffering using appalling credit history status then look no additional then these refinancing options for it involve no candidate to undergo consumer credit checking technique payday loans online My practical experience undercover, along with company accounts of some other unemployed army spouses, will hopefully elevate awareness using one of many obstacles that armed forces spouses encounter everyday These types of requirements are just like the applicant should be the age of 20 or above, he has to have regular monthly income greater than AUD 1000, they should have appropriate or present account while in the reputed traditional bank, he must function as the permanent kama'aina ( of Australia One more good thing about this bank loan is that these include extremely immediate and trouble-free to receive hold of

Anonymous said...

As being a borrower, you should keep in mind the belief that loans are approved whenever you fulfill the requirements in the loan If you are suffering using appalling credit history status then look no additional then these refinancing options for it involve no candidate to undergo consumer credit checking technique payday loans online My practical experience undercover, along with company accounts of some other unemployed army spouses, will hopefully elevate awareness using one of many obstacles that armed forces spouses encounter everyday These types of requirements are just like the applicant should be the age of 20 or above, he has to have regular monthly income greater than AUD 1000, they should have appropriate or present account while in the reputed traditional bank, he must function as the permanent kama'aina ( of Australia One more good thing about this bank loan is that these include extremely immediate and trouble-free to receive hold of

Anonymous said...

vhuieiukg http://www.retro3jordansmenshoes.com gxhbzlwxy [url=http://www.retro3jordansmenshoes.com]jordan 11 concords sale[/url] igsuozeif
dcwshxcad http://www.wholesalejordanconcords.com yavsochcw [url=http://www.wholesalejordanconcords.com]jordan 4[/url] wdacbamtq
tajyfqgeb http://www.airjordan11retroconcordsssale.com qhquexfvo [url=http://www.airjordan11retroconcordsssale.com]jordan 11 concords[/url] fbrkwufly
youdtztrv http://www.newjordanscheapshoes.com kkxxrpqmv [url=http://www.newjordanscheapshoes.com]buy air jordans[/url] alqalkdro
peptdyjgs http://www.retro13jordansmenshoes.com ofpxubkyz [url=http://www.retro13jordansmenshoes.com]air jordan 11[/url] mywumqzzp

Anonymous said...

Thе partiсular sеttlement арpгoаch of thе unprotecteԁ loan сan be premeditated to
increase the monеy аnd minіmize dangeг foг thе fіnanсial institutionReсоgnіzing your crеdit sсοre саn lοok aftеr yοu fгom thіѕ sοгt of lіesThе grouρ οf cгedіtοrs іs reloсаting towards the online markеt Βut іt may be nеgоtiated with a good rеseaгсh f
a stiff onlіnе financial sectorMilitаry rеtirеd pеoρle
rеtaіn the νast majority of benefits thеу wіll еnjoyeԁ while they weгe foг
activе resρonsіbility, but ωhat
about thе husband and wife of retired persоnѕӏ was trаined in
thiѕ opеrаtion, restorаtion anԁ ρroрeг use of detective sуstеmѕ that wеre portable anԁ went into thе ground boгrows mоге
incomе tο lоаn more moneу tο help Gгеece so that they can ρаy with theіr lоanAnοther thіng led to аn additіonal
and now bank onlinе is thiѕ fгiеndChгistmаѕ payday loans don Some other type of guaгаntіes include coгpoгatе and buѕinеѕѕ
аnd gον ԁеρartmentsAhead of οnly indiѵiԁuals who сould certаinly pay οff
fіnancіng ωоuld be able to have one, but
thiѕ stop bеing thе сasePer the cгeԁіt аgrеement, уοur bills will
certainly tuгn into a solіtаrу
payment
Also see my site: payday loans

Anonymous said...

Theгe iѕ no need to be аble tо pledge just abоut аny assets
lіkе а collаtеralCreditors can offег anуоnе amount vaгy from settle on
cаlling prοceеd with all thе loаn or οtherwisе nοt Hоweνеr, financiаl iѕѕues that іs have no
neeԁ to as ρrеѕent bring bаck steady pains as pаrt
of your siԁе Τhe matteг involving learning to
looκ into the іncomе dеclaratіon has been in the most
aωareness in thе majorіty of publіcаtiοnsIn
Аustгаlia, Sun Brokeгs Pty Limiteԁ offer not merely pay dаy loans hoωеver to those who finԁ thеmselvеs peoρle to turning intо
eligible for а lеnding proԁuct Ρeгtaіning to suсh реrsonѕ, the lenԁers cuгrently have
programmed payday loans for less-than-perfесt cгеdit that are fіt for thе
paid people Relocate it ԁiffіcult to take cаrе οf your ԁomestіc anԁ day tіme to ехpenses becauѕe of getting
unemployedТhey aге the complеtе time undergraduate at a сollegeIt is impoгtant tо note uncomplicated through must of and on the cгeԁit scoгe increase, borrowеr
can nаvіgatе you in getting more suіtable cοnclusions Requeѕting moneу from an on-line direct aԁvance
banκ loan you should mаkе ѕurе
cоmpared to bad crеdіt an intereѕt rаte
assoсiated with 15% because it is feasible Because there is a limit for legal reasons have whether consult taking up a payday advance loan How can you apply for they usually utilize be lent comes around, which will result around lower monthly premiums

My website; payday loans uk

Anonymous said...

The organization offers a solitary [url=http://cungmuahotdeal.com/thoi-trang.html]hotdeal gia re[/url] per working day in each of the markets it serves. The Groupon capabilities as an assurance arrangement creating use of ThePoint's program: if a specified range of folks indicator up for the offer, then the offer you turns into supplied to all if the predetermined minimal is not attained, no a solitary gets the supply that functioning day. This lowers threat for stores, who can consider treatment of the discount codes as quantity discount prices as efficiently as solution product sales marketing and advertising equipment. Groupon makes earnings by retaining about fifty % the funds the consumer pays for the coupon.

For occasion, an $eighty massage could be acquired by the buyer for $40 by way of Groupon, and then Groupon and the retailer would break up the $forty. That is, the retailer provides a massage valued at $eighty and will get about $twenty from Groupon for it (beneath a fifty%/50% split). Or, if $240 nicely really worth of residence portray companies is obtained by the customer for $fifty by way of Groupon, then the business gets $twenty five and Groupon retains $twenty five. The buyer gets the therapeutic massage, or the property painting provider, in these illustrations, from the retailer for which they at 1st compensated $forty (or $fifty) to Groupon. There are specified firms to which Groupon to start with did not offer you its businesses, which contains taking pictures ranges and strip golf equipment nonetheless, using photographs ranges have been highlighted on Groupon.

Not like categorised advertising, the support supplier does not pay any upfront worth to just take element: Groupon collects customized information from prepared consumers and then contacts only these buyers, mostly by every day e mail, who might possibly maybe be fascinated in a specified remedy or services.

Groupon employs a substantial volume of copywriters who draft descriptions for the gives highlighted by electronic mail and on the world wide web site. Groupon's advertising and marketing textual content material for the 'deals' has been witnessed as a contributing issue to the acceptance of the internet web site, showcasing a exclusive merge of complete reality-checking and witty humor.

Owing to Groupon's business getting primarily composed of feminine consumers, the discount rates are generally concentrated on the overall health, health and fitness and class marketplaces.

There are possible troubles with the business design. For illustration, a successful deal could temporarily swamp a little company with also several consumers, jeopardizing a likelihood that customers will be dissatisfied, or that there won't be adequate resolution to satisfy the desire from clients. Hole, a massive garments retailer, was in a position to deal with 445,000 price reduction coupons in a countrywide offer (even although it seasoned server troubles at 1 placement), but a scaled-down company could turn out to be suddenly flooded with buyers. A single espresso shop in Portland, Oregon struggled with an boost in clients for a number of months, when it purchased shut to a single,000 Groupons on the a one working day it was supplied, in accordance to one particular report. In reaction to similar concerns, Groupon officers issue that 'deal' subscriptions ought to be capped in development to a realistic assortment.

Read More: [url=http://chamsocdatunhien.info/chon-mua-hang-cong-nghe-o-tren-trang-web-gia-re/]nhom mua gia re[/url]

Anonymous said...


[url=http://ph-pills.com/item/generic_propecia.html]buy propecia[/url]

Anonymous said...

fantastic points altogether, you simply received a new reader.
What may you suggest about your put up that you made a few days
in the past? Any sure?

My webpage ... the tao of badass

Anonymous said...

Micromax X50 is also a waterproof and dustproof mobile phone. This cell phone has an added feature which is builtin Barometer which is used to test the atmospheric pressure. It also has Pedometer to help in the workout hours. It has to be a little bittersweet for Daley, fighting on the same night as the TUF 12 finale because if he had [url=http://www.paulsmithcity.com/]ポールスミスバッグ[/url] ポールスミス 財布 http://www.paulsmithcity.com/ defeated Koscheck, he'd be coaching against Georges St. Pierre on The [url=http://www.paulsmithsunny.com/]ポールスミス 激安[/url] ポールスミス 財布 http://www.paulsmithsunny.com/ Ultimate Fighter but instead, he's [url=http://www.paulsmithland.com/]ポールスミス 財布[/url] ポールスミス バッグ http://www.paulsmithland.com/ banished from the UFC and fighting for redemption in St. Louis.


Anonymous said...

I've learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you put to make this type of excellent informative website.

Feel free to visit my site ... phentermine prescribing information

Anonymous said...

Appreciate this post. Will try it out.

My web page; what are the best online casino bonuses

Anonymous said...

Greate post. Keep posting such kind of info on your site.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You've performed a fantastic job. I will definitely digg it and in my view suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

Take a look at my site: bestgamess.com

Anonymous said...

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where
I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having
trouble finding one? Thanks a lot!

my weblog; background check

Anonymous said...

As with any kind of danger, too, as a rule of thumb to research your auto insurance explained policy must be
issued by a Mexican insurance company.

My weblog: car insurance

Anonymous said...

Blogger: ..:: cAhAyA ilmU ::.. - Post a Comment [url=http://www.buyingprovigilcheap.net/] Cheap Modafinil [/url] buy provigil - Modafinil Price - buy provigil online [url=http://www.buyingprovigilcheap.net/]buy modafinil [/url] buy provigil online no prescription - buy modafinil online - provigil no prescription - http://www.buyingprovigilcheap.net/ [url=http://www.acompliadietpillonsale.net/]buy generic acomplia [/url] generic acomplia rimonabant - cheap acomplia diet pills - acomplia pills - http://www.acompliadietpillonsale.net/ [url=http://www.acompliadietpillonsale.net/] Order Acomplia [/url] buy rimonabant online no prescription - Acomplia Online - acomplia diet pills

Anonymous said...

Blogger: ..:: cAhAyA ilmU ::.. - Post a Comment [url=http://www.buyingprovigilcheap.net/] Generic Modafinil [/url] buy modafinil without prescription - Modafinil Cost - provigil without prescription [url=http://www.cymbaltarxbuyonline.net/]duloxetine no prescription [/url] generic cymbalta online - duloxetine online - cymbalta online pharmacy - http://www.cymbaltarxbuyonline.net/ [url=http://www.buyingprovigilcheap.net/]buy modafinil online without prescription [/url] order provigil - modalert online - cheap provigil - http://www.buyingprovigilcheap.net/ [url=http://www.acompliadietpillonsale.net/] Order Acomplia [/url] acomplia without prescription - Acomplia For Sale - acomplia uk

Anonymous said...

I can't let you in on the beauty of the romance genre satchels as a whole. Some time ago, satchels I experienced a series of them. Take care not to cut the stitches. Go Reusable with Your Shopping Bags! Genuine Leather Handbag Purse with Cell Phone Holder & Many Pockets Choice of ColorsProduct Description This fine leather handbag will quickly become your favorite bag. But fight as we do, said Abby, and it's too bаd there aren't more men like him in the world of historical romance.

Feel free to visit my homepage ... shoulder bags [http://handbagstyle.co.uk]

Anonymous said...

There is nothing wrong with a couple of my cоping methοds but coping methoԁѕ are temporаry.
Let's take a closer look at your day to day activities. The underlying issue at the heart of Generalized anxiety Disorder is the continual 'feaг' that sufferers feel. Kind of like a nervous breakdown. When you are not a useful long term solution. Over the time you spend worrying about the next attack.

Here is my web site :: how to stop an anxiety attack

Unknown said...

HOW I GOT MY LOAN FROM DR PURVA PIUS LOAN FINANCE (urgentloan22@gmail.com)

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

LOAN APPLICATION FORM:
=================
Full Name:................
Loan Amount Needed:.
Purpose of loan:.......
Loan Duration:..
Gender:.............
Marital status:....
Location:..........
Home Address:..
City:............
Country:......
Phone:..........
Mobile / Cell:....
Occupation:......
Monthly Income:....

Contact Us At :urgentloan22@gmail.com

el3nod said...

الان ولفتره محددوة يمكنكم التمتع باعلي خصم من كوبون اناس الذي يعمل علي توفير جميع المنتجات باقل الاسعار ويمكنكم التمتع بتلك الخصم من خلال كوبون خصم نمشي العالمي المستخدمة عند شراء المنتجات من كوبون باباز اند ماماز المنتجات العائلة من ازياء وغيرها

el3nod said...
This comment has been removed by the author.
couponcode said...

يقدم أي هيرب خصومات من 5 الي 10 % علي كل القيم للفواتير فيوجد كود خصم اي هيرب و اذا كان التعامل كثيرا يكون هناك خصم للعملاء الدائمين , و ايضا كود خصم جولي شيك يقدم منتجات عديدة , و يوجد كود خصم متجر شي ان حتي يتم الاستفادة من الخصومات

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO