Sunday, January 27, 2008

Ucap 'Assalamualaikum'

Assalamu’alaikum bermaksud ‘selamat sejahtera ke atas kamu’, ini sebagai doa kita kepada orang yang kita ketemui dan berhubung. Bagi yang mengucapnya mendapat pahala. Dalam bahasa melayu, dinamakan ‘salam’ tetapi sekiranya kita tidak mengucapkannya, ia tidak memberi apa-apa makna dan tidak pula mendapat pahala, oleh itu untuk mengucapkan salam itu perlulah sebut ‘Assalamualaikum’ dan menulis perkataan itu.

Berdasarkan hadith daripada Imran ibn Hussin ra yang berkata, "Telah datang seorang sahabat lelaki kepada Baginda saw lalu memberi salam dengan berkata, "Assalamualaikum," maka dijawab oleh Baginda saw lalu sahabat itu pun duduk dalam majlis Baginda saw. maka bersabdalah Baginda saw, "Sepuluh." kemudian datanglah lagi sahabat yang lain lalu memberi salam, "Assalamualaikum warahmatullah," maka dibalas salam tersebut sambil Baginda saw bersabda, " Dua puluh." kemudian datanglah lagi sahabat yang lain, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," lalu dibalas salamnya oleh Baginda saw sambil bersabda, "Tiga puluh, iaitu ganjaran pahala sebanyak tiga puluh kali ganda." (hadith sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

Oleh yang demikian, ucapkan salam itu sebaik2nya...dan tulis perkataan itu sebaik2nya . Semoga diredhai ALLAH..

No comments:

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO