Thursday, January 6, 2011

Beer tanpa alkohol

Bismillah walhamdulillah...

InsyALLAH di sini ingin saya kongsikan berkaitan dengan beer tanpa alkohol (menjawab persoalan pelajar saya).

Dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. (90) Sesungguhnya Syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)? (91) "

Sesunguhnya arak itu perbuatan syaitan, yang mana daripada arak, seorang ahli ibadah (abid )bernama barsisa telah ingkar pada perintah ALLAH, daripada meminum arak, dia telah merogol dan membunuh.

Berkaitan dengan arak tanpa alkohol yang telah berada di pasaran, ia keluaran daripada syarikat arak yang popular iaitu carlsberg. Berikut adalah maklumat yang berkaitan:

--------------------------------------------------------------------------------------

Carlsberg keluarkan beer tanpa alcohol untuk pasaran Negara islam.
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd yang beroperasi di Shah Alam, Selangor telah bertekad untuk meluaskan pasaran mereka khususnya ke negara Arab di Asia Barat bagi produk Beer tanpa alkohol.
Menurut Pengarah Urusan Carlsberg yang baru, Soren Holm Jensen dalam temubual bersama wartawan The Edge FinancialDaily, beer tanpa alkohol ini akan disasarkan kepada masyarakat Islam disana. Tiada sebarang logo halal akan diletakan pada pelekat botol minuman berkenaan, kerana ianya dikeluarkan dari kilang yang sama yang memproses minuman beralkohol yang lain keluaran syarikat ini.

Perkara ini sekaligus dilihat sebagai strategi untuk mempromosikan jenama Carlsberg di dunia arab dan tidak mustahil pada masa akan datang permintaan terhadap arak Carlsberg akan wujud di sana.
Langkah Kerajaan Malaysia menaikkan cukai minum keras, langsung tidak menjejaskan prestasi jualan syarikat ini yang kini mensasarkan Malaysia sebagai induk bagi pengeluaran produk minum syarikat Carlsberg untuk pasaran seluruh dunia.

Di mata dunia, umat Islam seluruh dunia melihat bahawa negara yang mempengerusikan OIC ini sebagai contoh 'negara Islam' yang berjaya. Hakikatnya Islam di negara ini berjaya menjadikan Malaysia sebagai pusat pengeluaran arak yang terbesar di rantau ini.
Seluruh Umat Islam dinegara ini akan berdosa sekiranya negara ini terus menerus menjadi negara pengeluar arak yang merosakkan umat Islam dan umat lain diseluruh dunia.
Di akui bahawa arak adalah kegemaran bagi beberapa golongan di Malaysia ini dan itu adalah hak asasi mereka. Walaubagaimana pun semua agama yang ada di Malaysia menolak arak atau beer sebagai minuman kerana ianya lebih banyak mendatangkan mudarat dari kebaikan.
Jumlah pengeluaran arak di Malaysia sudah melebihi dari jumlah keperluan pasaran dalam negara. Tindakan Carlsberg yang ingin meluaskan pasarannya benar-benar mencabar prinsip agama Islam .

--------------------------------------------------------------------------


Jumhur ulama' bersepakat menyatakan bahawa khamar (arak) tetap haram sekalipun dalam jumlah yang sedikit, samada ia memabukkan atau tidak.

Sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Apa sahaja minuman yang kadar banyaknya memabukkan, maka kadar yang sedikit adalah haram. (HR Abu Daud)

Para ulama empat mazhab sepakat mneyatakan arak itu adalah najis berdasarkan hadis di bawah:

Dan dari hadith oleh Abu Tha`laba al-Khushani di dalam sohih al-Bukhari dan Muslim:

"Wahai Nabi Allah, kami tinggal di tanah Ahli Kitab, bolehkah kami makan & minum di dalam bekas mereka?" Nabi membalas : "Sekiranya kamu mendapati bekas selain bekasan mereka, maka jangan menggunakannya, sekiranya kamu gagal mendapatkan selainnya, maka hendaklah kamu basuh bekas itu dahulu dan kemudian makanlah menggunakannya "

Imam An-Nawawi (Syarah Sohih Muslim 13/14:86) dan Imam As-Shawkani ( Naylul Awtar, 1/71) menyebut "Maksud larangan makan menggunakan bekas-bekas mereka menunjukkan apa yang mereka masak dan minum menggunakan arak adalah kernana ia dihukum sebagai najis"

Rasulullah SAW juga bersabda bahawa baginda melaknat tentang arak, 10 golongan iaitu :

(1) yang memerahnya, (2) yang minta diperahkannya, (3) yang meminumnya, (4) yang membawanya, (5) yang minta dihantarinya, (6) yang menuangkannya, (7) yang menjualnya, (8) yang makan harganya, (9) yang membelinya, (10) yang minta dibelikannya. " (HR At-Tarmizi)

Jika kita lihat dari sudut takrifan non-alcoholic, di United States mereka menggunakan istilah ini kepada low alcoholic beer. Sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Apa sahaja minuman yang kadar banyaknya memabukkan, maka kadar yang sedikit adalah haram. (HR Abu Daud)

Dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda Maksudnya: "Pasti benar-benar akan ada orang-orang daripada umatku yang meminum khamr, mereka itu menamakannya dengan nama lain. "

Orang-orang kafir sentiasa mencari jalan supaya kita umat islam dikaburi dan untuk keuntungan pihak mereka. Minuman yang memabukkan itu selain namanya khamr dikenali juga dengan berbagai-bagai nama lain yang disesuaikan dengan kehendak, citarasa dan kepentingan mereka, sama ada untuk mengelirukan umat Islam atau bagi tujuan promosi untuk mencari keuntungan dalam dunia pemiagaan mereka.

Dan kita sebagai umat islam perlulah berhati-hati dalam memilih makanan, minuman supaya kita tergolong dalam golongan yang tidak layak ke syurga ALLAH SWT...

Nabi SAW bersabda: "Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka lebih layak baginya. (HR thabrani).

Dalam satu hadis lagi, Nabi SAW menyebut " Tidak akan masuk syurga , daging yang tumbuh daripada yang haram". (HR Ahmad)

Sebagai pengakhiran, sentiasalah waspada dengan pemakanan kita seharian, dan jika kita telah termakan/terminum apa-apa yang telah diharamkan samada dalam keadaan tidak tahu makanan /minuman tersebut halal atau tidak, atau tahu, kita masih mempunyai ruang untuk bertaubat...Mohonlah ampun dengan Allah, Sesungguhnya ALLAH MAHA PENGAMPUN...

Wallahua'lam...


No comments:

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO