Saturday, November 1, 2008

KABINET MPP UPSI YANG BERAT SEBELAH

Struktur kabinat yang berat sebelah walaupun nyata kerusi umum di dominasi kebajikan beserta undian terbanyak:

Yang DiPertua :
Mohamad Hairie bin Abdullah

Timbalan Yang DiPertua :
Nor ‘Ain Bt. A. Razak

Naib Yang Dipertua :
Syaiffuldin bin Mohamad

Setiausaha Agung :
Mohd Razik bin Khalid

Pen. Setiausaha Agung :
Muzaitul Akmar bin Mohammad

Bendahari :
Muhammad Asree bin Abd Aziz

Pen. Bendahari :
Muhamad Nazarul Hazwan Bin Abd Razak

Exco Ekonomi & Keusahawanan :
Mohd Fitri bin Amil, Nurul Illyana bt Mohamad

Exco Kebajikan & Kemasyarakatan : Mohd Zulhilmi Bin Mohd Noor, Adriyani binti Yamin

Exco Perhubungan Awam & Antarabangsa :
Armadi bin Derus, Bornifes

Exco Sukan & Rekreasi :
Mohd Nor Faiz bin Mat Ali, Siti Nor Hazliza binti Rosli

Exco Latihan & Pembangunan Sahsiah : Akmal bin Madzir, Norhafizawati binti Mahmad Rozali

Exco Penerbitan & Informasi : M
ohd Firdaus bin Mohd Fauzi, Siti Khairiah binti Jajuli

Exco Kesenian & Kebudayaan : Norhisham bin Che Hamid, Mohd Hanif Azwan Bin Ab Rahman

Exco Akademik & Kerjaya : Arif bin Mohamad, Nur Aqilah Hanis binti Mohd Yusof

Exco Perpaduan & Integrasi : Lee Sun ju, Punethan

*P/S: Nama yang di boldkan merupakan serpihan PRO ASPIRASI

No comments:

Related Posts with Thumbnails

DOWNLOAD BAHAN ILMIAH

حيا بالعربية

محادثة
@ يـَــا عـَــائِــشـَــة ُ، هـَـٰــذِهِ صـَــدِيـْــقـَــتـِــى خـَــدِيـْــجـَــة

@ Hai Aisyah, ini temanku Khadijah.

& أ َهـْــلاً وَسـَــهـْــلاً، كـَــيـْــفَ حـَــالـُــكِ يـَــا خـَــدِيـْــجـَــة

& Semoga anda menjadi keluarga kami dengan segala kemudahan, bagaimana khabarmu hai Khadijah?

@ أ َنـَــا بـِــخـَــيـْــر ٍ اَلـْــحـَــمـْــدُ لـِــلـَّــه، وَمـَــا اسـْــمُــكِ؟

@ Saya baik alhamdulillah, siapakah nama awak?

& إ ِسـْــمـِــى مـَــرْيـَــمُ بـِــنـْــت ُ الـْــحـَــاج ِ حـَــسـَــنْ

& Nama saya Maryam binti Haji Hasan.

@ مـَــا شـَــاءَ الله إ ِسـْــمٌ جـَــمـِــيـْــلٌ، أ َيـْــن َ تـَــسـْــكـُــنـِــيـْــن َ يـَــا مـَــرْيـَــمُ؟

@ Masya Allah nama yang bagus, di manakah awak tinggal hai Maryam?

& أ َسـْــكـُــن ُ فـِى رَقـْــم ِ ٤٨ مـِــنْ شـَــار ِع ِ مـِــيـْــلاَوَاتـِــىْ

& Saya tinggal di nombor 48 Jalan Melawati.

@ إ ِذ َن ْ بـَــيـْــتـُــكِ قــَــر ِيـْــبٌ مـِــنْ هـُــنـَــا

@ Kalau demikian rumah awak dekat sahaja dari sini.

& أ َجـَــلْ، مـِــائَــتـَــان ِ وَخـَــمـْــسـُــوْن َ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا

& Ya, lebih kurang 250 meter dari sini.

@ هـَــلْ تـَــسـْــمـَــحـِــيـْــن َ لـِــى بـِــز ِيـَــارَتـِــكِ يـَــا مـَــرْ يـَــمُ؟

@ Apakah awak membolehkan saya mengunjungi awak hai Maryam?

& بـِــكـُــلِّ السـُّــرُوْرِ

& Dengan segala senang hati.

MARI BELAJAR BAHASA ARAB =)

BERSAMA MYKRK

ARAB MADINAH

ARAB INDO